За връзка с нас

Цялостни IT решения за вашия бизнес


В сферата на IT технологиите ние осигуряваме цялостна поддръжка и сервиз на компютрите и тяхната периферия (в.т. принтери, скенери, wireless, ксерокс и др.) на нашите клиенти. Освен това ние предлагаме цялостно изграждане на вътрешна мрежа, инсталиране на работни станции (необходими за крайния потребител), конфигуриране на сървъри специално разработен за нуждите на клиента, проучване на пазара за осигуряване на най- подходящия доставчик на интернет услуги и консумативи.

Ние извършваме още професионален съпорт на специализирани машини за видео (телевизионен)монтаж (AVID, PREMIERE, 3D MAX и др.), както и изработка на интернет сайт.

УСЛУГИ

Нашите дейности по проактивно следене на състоянието на системите, са тясно обвързани с нашата услуга за системен мониторинг.

Когато е налице заплаха от срив или отпадане на услуга ние предприемаме необходимите действия за предотвратяване на проблемите и поддържане на системите в оптимален работен режим.

Някой от тези дейности включват:

- Преглед на производителността на сървърите и налично свободно място

- Проверка на комуникационни устройства – firewalls, рутери, суитчове

- Проверка на базите за съхранение на данни, приложения и операционни системи, включително SQL, Exchange и IIS

- Обновяване на анти-вирусен софтуер

- Обновяване на анти-спам софтуер

- Обновяване на сървърна операционна система

- UPS устройства и апаратура

- Дефрагментиране на диск и Exchange

- Ъпгрейд на firmware за хардуерни устройства

Системното мониториране и проактивните дейности по поддръжка в дългосрочен план водят до намаляване на инцидентите, били те системни или мрежови. За да бъде услугата поддръжка цялостна и завършена, към нея се добавя и дейността – Поправки. Когато имате нужда от ремонт или подмяна на компонент или дори цяла система, нашият екип е винаги на разположение – 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата.

Нашата услуга Поправки включва набавянето на резервни части и подмяната им в случаите когато те са в гаранционен срок и привеждането им в работен режим. Ако имате нужда от компоненти, които не са в гаранционен срок, ние ще потърсим за вас конкуренти цени и чрез нашата услуга Снабдяване можем да закупим и доставим необходимите части.

За да намалим максимално работата на място при поправки и когато това е възможно ние конфигурираме вашите устройства по начин, който да позволява отдалеченото им мониториране. Каквито и видове устройства, мрежи или хардуер използвате, екипът за експлоатация и поддръжка на Зетатрон притежава нужните познания и опит, за да увеличи и след това запази високата производителност на вашата инфраструктура. Ние непрестанно инвестираме в ъпгрейд на нашата инфраструктура и мрежа, за да сме детайлно запознати с устройствата и мрежите, които нашите клиенти използват и на които разчитат за техните бизнес операции и комуникации.

Планираните дейности по поддръжка включват в себе си действия извършени дистанционно или на място. Ние планираме и уточняваме заедно с вас най-подходящия момент, за да се сведе до минимум риска от нежелани последици. Всяка промяна във вашата инфраструктура ще бъде детайлно описана и документирана.

Доволният клиент е най-добрата бизнес стратегия.


- Майкъл ЛеБьоф

Клиенти

Три основни причини
да ни се доверите

Пълна гама от IT решения за нуждите на бизнеса!


По-ниски разходи, по-висока производителност, повече сигурност.

Свържете се с нас сега! 0887 27 15 15

Набери

Къде може да ни откриете